Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Výroční zprávy

Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději do šesti měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok.

Výroční zprávy jsou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách společnosti.

Výroční zprávy naleznete i zde:Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto