Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Statut společnosti

Základní údaje:

Cíl společnosti:

Společnost se zakládá za účelem zajišťování časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané, jevícím o práci opravdový zájem. Cílem je poskytnout jim tak dobrý odrazový můstek k získání trvalejšího zaměstnání.
Záměrem společnosti je také pomoci zlepšit celkovou úroveň vzhledu města.

Orgány společnosti

Celý statut společnosti je k nahlédnutí zde.Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto