Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

Ničivé záplaty (28.10.2010)

Zaměstnanci naší společnosti byli po celou dobu operativně vysíláni krizovým štábem SML do postižených oblastí : Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Hrádek nad Nisou a Odřichov v Hájích.
Na pokyny starostů nebo krizových štábů jednotlivých obcí poskytovalo pomoc až 16 pracovníků při nejrůznějších činnostech.
Ze začátku se jednalo zejména o nejakutnější zásahy, kterými byly například vyklízení naplavenin z domů, sklepů stájí pro hospodářská zvířata a septiků. Důležitá byla také pomoc při transportu nejzákladnějších životních prostředků, potřeb a hygienického vybavení. Po zklidnění stávající situace byli tito zaměstnanci nasazováni na záchranu hmotných statků, domů, čištění koryt řek a uvolňování naplavených stromů, kamenů a vyvrácených plotů.
V posledních dnech měsíce října byla pozornost zaměřena hlavně na terénní úpravy pozemků po sesuvech a propadech podmáčené půdy.
Společnost Komunitní práce Liberec, o. p. s. je i nadále připravena na flexibilní zásah při živelných pohromách, případně jiných krizových situacích.
V postižených oblastech bylo celkem našimi zaměstnanci odpracováno 3 920 hodin.Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto