Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

ZAMĚSTNAVATEL 2010 (24.05.2010)

Vyhlašovatelem soutěže v našem kraji byla společnost Rytmus Liberec, o.p.s. spolu se záštitou Libereckého kraje a Hospodářské komory České republiky.
Odborné komise složené ze zástupců krajských úřadů práce, hospodářských komor, odborníků z řad agentur pro podporované zaměstnávání, vyhodnocovaly podle předem stanovených kritérií zaměstnavatele, kteří dokázali udělat nejvíc při zaměstnávání znevýhodněného člověka - např. pracovně právní vztah, jeho délka, úprava pracovních podmínek, celkový přístup pracovního kolektivu, vstřícnost vedení firmy atd..
Naše společnost byla tento rok opět nominována a získala další ocenění, kterého si velmi vážíme.
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto