Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

Srpen 2016 (09.09.2016)

• sídliště Broumovská
• sídliště Dobiášova
• sídliště Františkov
• sídliště Pavlovice

• ulice Hraniční (odpad)
• ulice Sněhurčina (úklid spadaných třešní, listí a větví)
• ulice Letná (odpad)
• ulice Hodkovická a Mařanova
(odpad za garážemi a ve křoví)
• ulice Nová (odpad v lesíku na Františkově)
• ulice Na Bídě (čištění kontejnerového stání od plevele)
• ulice Malodoubská (odpad)
• ulice Krejčího (vyčištění odtokových žlabů)
• ulice Vysoká (odpad)
• ulice Pilínkovská a Kaplického
(úklid odpadu a spadaných větví)
• ulice Pomezní (čištění chodníku-plevel,nálety)
• ulice Schillerova a Slunná (čištění chodníku)
• ulice Žitavská (úklid odpadu na autobusovém nádraží)
• ulice Durychova (odpad)
• ulice Wintrova (odstraňování plevelů ze skalníků)
• ulice Mařanova (vyčištění odtokových žlabů)
• ulice Londýnská (odpad)
• ulice Zhořelecká (odpad)
• ulice Aloisina výšina
(čištění písčitého hřiště od plevele)
• ulice Polní (odpad)
• ulice Svobody (sekání a shrabání trávy na malé ploše)
• ulice Sokolovská
(sekání a shrabání trávy podél chodníku)
• ulice Zvolenská (Úklid splaveného štěrku)
• ulice Na Bídě a Oblačná (odpad)
• ulice Hálkova (odpad)
• ulice Otavská (odpad)
• ulice Polní (sekání trávy podél kontejnerového stání
a vysbírání odpadků)
• ulice Ještědská (odpad v parku)
• ulice Husova (vykopání keřů z ostrůvku na silnici)
• ulice Vaňurova a Matoušova
(úklid odpadu a spadaných větví)
• ulice Jablonecká (úklid odpadu a čištění schodů
pod Liebiegovou vilou)
• ulice Suchá (sekání trávy velké plochy)
• cyklostezka (úklid odpadu kolem Nisy)Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto