Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

Přátelské setkání (07.12.2009)

Velmi nás potěšilo, že naše pozvání přijal také primátor města Liberce Ing. Jiří Kittner a náměstkyně primátora paní Naďa Jozífková.
V úvodu setkání přivítala předsedkyně správní rady Šárka Šelongová pana primátora a požádala ho o úvodní slovo, ve kterém pan primátor poděkoval všem přítomným za celoroční výtečnou spolupráci a podporu naší společnosti. Dále vyzdvihl nutnost zřizování společností jako je ta naše, kdy se s Úřadem práce snažíme vracet do pracovního procesu problémové občany, kteří mnohdy ani nemají zažity pracovní návyky.
Setkání pokračovalo diskuzí o problémech, se kterými organizace momentálně zápasí, nejednou však zazněly i slova chvály na naše pracovníky, což nás velmi potěšilo.
Poděkování také patřilo zřizovateli společnosti a Úřadu práce v Liberci. Vedoucí odboru trhu práce informoval o velmi dobré spolupráci v rámci poskytování a využití příspěvků k vytváření pracovních míst na veřejně prospěšné práce a výkon veřejné služby.
Na závěr setkání si všichni přítomní popřáli krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a úspěchů do nového roku 2010.

Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto