Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

SRPEN 2015 (26.08.2015)


Během dvou týdnů se tato plocha proměnila na příjemné místo například pro venčení domácích mazlíčků, nebo na krátké procházky.
Pracovníci veřejně prospěšných prací ve spolupráci s brigádníky majitele objektu posekali celou plochu, ořezali nežádoucí nálety a odklidili všechen komunální odpad. Jsme dále připraveni pravidelně plochy uklízet a udržovat ve stavu, který bude lahodný pro oko kolemjdoucích.
Samozřejmá je i pomoc o prázdninách ve školách a školách při rekonstrukcích a úklidech.
Za zmínku určitě stojí pomoc při malování v ZŠ Na Výběžku, kde naši zaměstnanci v tuto dobu ještě pomáhají na venkovní ploše vykopat drény, které následně zasypou kamením, aby se zabezpečila běžecká dráha a multifunkční hřiště.
V pátek 21. 8. proběhla na nám. Dr. E. Beneše akce „Tančírna“, kde bylo potřeba postavit stan, přenést potřebné pomůcky, během akce odklízet odpadky a po skončení akce všechny věci vrátit do původního stavu.
Společnost Komunitní práce Liberec je stále připravena na jakoukoli výpomoc, která povede ke zlepšení zdejšího okolí našeho města.Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto