Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

VEŘEJNÁ SLUŽBA (20.07.2009)

Od letošního 1. července se tlak na organizování veřejné služby ve městech a obcích zvýšil.

Také Město Liberec poskytuje od července na základě rozhodnutí rady města veřejnou službu. Organizování a zabezpečení výkonu tohoto nového typu činnosti přeneslo Město Liberec na společnost Komunitní práce Liberec, o.p.s., která má praktické zkušenosti se zajišťováním veřejně prospěšných prací .

Veřejná služba je šancí pro občany, kteří již déle než půl roku pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi a podle platné legislativy mají nárok pouze na existenční minimum. Právě díky výkonu veřejné služby si tak tyto dávky mohou zvýšit. Zájemci o tuto službu jsou většinou občané dlouhodobě nezaměstnaní, finančně závislí pouze na těchto dávkách. Cílem veřejné služby
je pomoc pro obec vykonat jakékoli prospěšné práce, na které se obci nedostávají peníze. Zájemci o tuto službu mohou odpracovat v rámci veřejné služby 20 až 30 hodin za měsíc, díky těmto odpracovaným hodinám mohou pobírat vyšší dávky.

Pro oba subjekty, tedy pro obec i pro lidi ve složité životní situaci , je tato spolupráce navzájem prospěšná, město si tímto způsobem může zlepšit životní prostředí, veřejná prostranství, komunikace a zkvalitnit podmínky pro každodenní život obyvatel, na druhou stranu lidé vykonávající tuto službu si mohou vylepšit svoji svízelnou finanční situaci .

Práce, které zájemci o tuto službu vykonávají, vedou ke zlepšení vzhledu města a tím i ke zvýšení míry spokojenosti jeho občanů. Zároveň mohou být dobrým odrazovým můstkem ke zvýšení sebevědomí. Zaměstnanci získají nebo si znovu osvojí pracovní návyky, které jsou předpokladem pro získání a udržení stálého zaměstnání. Při velmi dobrém plnění svých pracovních úkolů mohou získat zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací, které naše společnost Komunitní práce Liberec, o.p.s. ,v rámci spolupráce s Úřadem práce v Liberci, také zajišťuje.


Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto