Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

SRPEN - ZÁŘÍ (01.10.2014)

V měsíci srpnu a září zaměstnanci naší společnosti vykonávali pravidelně opakující se práce:

- sekání trávy
- ruční čistění komunikací
- sběr odpadků
- likvidace plevele
- sekání trávy
- natírání plotů
- vyklízení půdních prostor a bytů v majetku SML

a to v lokalitách přidělených odborem správy veřejného majetku a technické správy SML.

Jedná se např. o tyto lokality a objekty města:

- DPS Krejčího, Borový vrch, Burianova
- ulice Boženy Němcové, Lucemburská, Dobiášova, Rybářská, Wintrova, Jiskrova, Jugoslávská, Husitská a další
- sídliště – Dobiášova, Kunratická, Zelené údolí, za Domem kultury, liberecká přehrada, atd.
- příspěvkové organizace městaZaměstnanci společnosti pomohli s organizací dění na náměstí před libereckou RADNICÍ, kde se dne 29. srpna konal druhý ročník Letního festivalu cizinců
a národností s názvem “Liberec-jedno město pro všechny”. Pořadateli festivalu byli Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o. a Centrum na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji, záštitu nad festivalem převzala primátorka Liberce Mgr. Martina Rosenbergová a náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda.

V ulici Javorová zaměstnanci v měsíci říjnu za dozoru Městské policie Liberec provedli likvidaci černé skládky „ PŘÍBYTEK BEZDOMOVCŮ“.
Odstranilo se celkem na 2 kontejnery směsného odpadu a nepořádku, COŽ JE 18 000 LITRŮ.
Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto