Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

ÚKLID MĚSTA V MĚSÍCI BŘEZNU (10.04.2014)

Ve spolupráci se SML a Povodím Labe začaly práce na úklidu v bezprostředním okolí řeky Nisy v úseku od ulice Selská po ulici Wintrova. V průběhu prací naši pracovníci naplnili přes 6000 litrů směsného odpadu, které byly následně z lokality odvezeny na sběrný dvůr.
V ulicích Lucemburská a U Lomu byly odstraněny černé skládky, celé okolí a přilehlé uličky řádně vymeteny od nechtěného odpadu.
I v mateřských školách pokračovaly práce a jarní úklid na pozemcích např. : v MŠ Na Výběžku, Purkyňova, Korálek.
Samozřejmostí je však i klasický úklid našich lokalit na sídlištích, v centru města Liberce a v okolí cyklostezky.Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto