Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

LÉTO KONČÍ (04.10.2013)

Je za námi měsíc září a s tím také malý přehled toho, s čím pomohla obecně prospěšná společnost Komunitní práce Liberec organizacím Statutárního města Liberce.
Mimo standardní úklidové činnosti na přidělených lokalitách, kde jsou prováděny úklidy v pravidelných týdenních, nebo dokonce i denních intervalech, jsme se tentokrát zaměřili na objekty ve správě MML. Jednalo se především o příspěvkové organizace, jako například ZOO Liberec, kde v září již polevil turistický prázdninový nápor. Naši pracovníci byli velkou pomocí při generálním úklidu parku, vnitřnímu areálu ZOO a jeho přípravě na podzimní období. Také jsme pomáhali s úklidem a technickým zajištěním akce „Liberec-jedno město pro všechny“, konané na náměstí Dr.E. Beneše před radnicí.
Anebo právě naopak, kdy nastaly práce přípravného charakteru, a naši pracovníci byli plně vytíženi při pracích na objektech, kde se nápor a využití teprve očekával. Je jasné, že zde mluvíme o množství škol a školek, jako např. MŠ Jablůňka, ZŠ Aloisina výšina, MŠ Údolní, ZŠ Dobiášova, MŠ Korálek a další. Téměř všechny práce obsahovaly úpravu zahrad, přilehlých prostor objektů a především přípravu školních budov a tříd na nový školní rok. Zejména úprava rozlehlého areálu školy Dobiášova, čištění odtokových kanálů a žlabů, úprava keřů apod. si vyžádala velké pracovní nasazení a čas. Od příslušného odboru MML jsme dostali také zadání na odstranění plevele z veřejných prostranství v okolí škol na Sokolovském nám. a Na Bojišti.
Odstraňování plevele bylo velmi podstatnou složkou naší činnosti v měsíci září. Z naší práce a výsledků se mohli těšit obyvatelé Liberce v lokalitách ulic Generála Píky, Jaselské, Jiskrovy, Na okruhu, zrovna tak jako četní kolemjdoucí po Jablonecké ulici.
V tuto chvíli se naši pracovníci intenzivně zabývají zvelebením prostranství před Galerií a rekonstrukcí, odplevelením a celkovou údržbou přístupové cesty s okrasným charakterem k budově Libereckého zámku. Skutečně to tam, jak se říká, prokouklo. Přijďte se podívat!Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto