Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

ÚKLID MĚSTA V MĚSÍCI ČERVNU (12.07.2013)

V měsíci červnu nám venkovní práce komplikovaly extrémní výkyvy počasí. Jistě máte v živé paměti neustávající déšť, který vyústil na mnoha místech ČR v katastrofické záplavy, aby ho vystřídaly pro změnu teploty atakující mnohaleté teplotní rekordy. A když skončily tyto parné dny, přišel…déšť.
I to byl důvod, proč se venkovní úklidové a sanační práce neúměrně protahovaly a úkoly MML nebyly plněny v tak svižném tempu, na které jsme oboustranně zvyklí. Přesto však byl za zaměstnanci Komunitních prací Liberec vidět pořádný kus odvedené činnosti. Především pak odplevelování komunikací ve čtvrti Pavlovice a to konkrétně v ulici Jiráskova. Velký díl šintování chodníků nás čekal též v zanedbaných ulicích Na schůdkách a Rámovém vršku.
Dále jsme naši pozornost upřeli na sídliště Dobiášova. Ač se zřejmě mnohým občanům tohoto sídliště budou zdát následující čísla přemrštěná, tak je doložitelným faktem, že naši zaměstnanci naplnili 60 ks 120-ti litrových pytlů drobným odpadem, kterým téměř zaplnili velkokapacitní kontejner naší společnosti, trvale umístěný na ulici Halasova.
Velký výskyt nečistot byl naší společností odstraněn také z přilehlého lesíku v okolí Ruské ulice, který je tak trochu skryt pozornosti veřejnosti a podle toho též vypadal jeho stav. I zde naši pracovníci dokázali naplnit 40 ks 120-ti litrových pytlů. A to do tohoto počtu není započítán úklid přilehlého Parku vzpomínek, jenž je naší pravidelnou úklidovou lokalitou.
V těchto dnech se mimo naše standardní úseky, kde provádíme každodenní úklid, zaměřujeme též na místa výrazně exponovaná především v nynějších letních měsících. Jsou to zejména městské parky a okolí jejich laviček a jiných oddechových zón, okolí přehrady a okolí cyklostezky a skateparku, kde dochází v těchto dnech k zvýšené kumulaci drobného odpadu.Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto