Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

ÚKLID MĚSTA V MĚSÍCI KVĚTNU (06.06.2013)

V období uplynulého měsíce května byla naše společnost Komunitní práce Liberec, o.p.s. zcela vytížena.
Mimo každodenního úklidu drobného odpadu na lokalitách sjednaných s odborem technické správy veřejného majetku a Technickými službami Liberec naši zaměstnanci pomáhali i na budovách, které jsou v majetku Magistrátu města Liberce.
Mezi tyto objekty například patřila akce generální úklid vily na Masarykově třídě, ale hlavně velmi důležitá byla pomoc mateřským a základním školám.
Namátkou jmenujme MŠ Kamarád, ve které pracovníci společnosti nakládali do kontejneru velké množství školkového sběru, v MŠ Kytička a Korálek vyhrabávali starou trávu, vyplévali záhony, upravovali okrasné keře a na zahradě ZŠ Kaplického rozváželi hlínu spojenou s finálními terénními úpravami.
Ke všemu uvedenému je nutné podotknout, že úsporu napjatému rozpočtu našeho města přináší trvalé umístění zaměstnanců Komunitních prací Liberec, o.p.s. na dalších více než dvaceti školských zařízeních a domech s pečovatelskou službou.
Obsazení našich pracovních sil si velmi cení i ostatní organizace, kterými jsou například Fokus My Club, ZOO Liberec, Armáda ČR a jiné.Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto