Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

ZIMNÍ ÚKLID V ULICÍCH NAŠEHO MĚSTA (04.01.2013)

Přesto však KPL na několika lokalitách zajistily tuto údržbu pomocí svých stálých pracovníků, zaměstnaných v rámci VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ.
Jednalo se především o úseky odboru technické správy MML. Například okolí radnice a nového magistrátu, budovy Uranu, úřadu práce, ve Fügnerově ulici, domů s pečovatelskou službou a jiných budov spravovaných MML.Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto