Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

PODZIMNÍ ÚKLID MĚSTA (05.12.2012)

Spadané listí opět nakládáme do vysoko-objemových kontejnerů, které jsou vždy na určité lokalitě přistaveny.
Po domluvě s Odborem komunikací a zeleně jsme také odstranili nahromaděné dřevo ležící v ulici Pekárkova. Naše společnost z této ulice odvezla cca. 60 m3 tohoto přebytečného dřeva, které bylo dále svezeno na sběrný dvůr, také ve vysoko-objemových kontejnerech.
Nadále jsme neopomenuli úklid komunálního odpadu z našich běžných lokalit, jako jsou například: ulice Dr. M. Horákové, Skatepark, centrum města, sídliště Dobiášova a Broumovská, ulice Jeronýmova a další. Dále jsme se také věnovali údržbě stání kontejnerů ve vybraných lokalitách města Liberce.
V měsíci listopadu odpracovalo 138 klientů veřejné služby celkem 1984 hodin.
Komunitní práce Liberec, o. p. s. dále pokračují ve své činnosti. V prosinci, po sněhové nadílce, zaměstnanci veřejně prospěšných prací a veřejné služby, mimo jiné, odklízejí sníh z ulic Jablonecká,
Dr. M. Horákové, 5. května, Šamánkova, U Soudu a hlavně také v nejbližším okolí domů s pečovatelskou službou a domů pro zdravotně postižené v ulici Česká.Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto