Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

SETKÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ (25.11.2011)

Pozvání na toto přátelské setkání přijal náměstek primátorky pan Kamil Jan Svoboda. V úvodu patřilo poděkování všem přítomným za celoroční výtečnou spolupráci a podporu naší společnosti. Zdůrazněna byla také dobrá spolupráce s Úřadem práce, díky které se snažíme vracet do pracovního procesu problémové občany, kteří mnohdy ani nemají zažity základní pracovní návyky.

Setkání pokračovalo diskuzí o problémech, se kterými organizace momentálně zápasí, nejednou však zazněly i slova chvály na naše pracovníky, což nás velmi potěšilo. Poděkování také patřilo zakladateli společnosti a Úřadu práce v Liberci. Vedoucí odboru trhu práce informoval o velmi dobré spolupráci v rámci poskytování a využití příspěvků k vytváření pracovních míst na veřejně prospěšné práce a výkon veřejné služby.

Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto