Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Novinky

KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC, o.p.s. OPĚT V AKCI (30.08.2011)

Mimo pravidelného sekání trávy a úklidu přístupových komunikací k Domům s pečovatelskou službou pomáhali i na ostatních objektech Statutárního města Liberec.Konkrétně se podíleli na demontáži betonové terasy na budově Fokus My Klub Liberec, o.s.. Dále pak vypomáhali při odstraňování šaten a jejich následném odvozu. V Mateřské školce Purkyňova vykopali, navozili a zaizolovali kamenný materiál potřebný pro budoucí řádné upevnění trampolíny.
Zřejmě největší pomocí však byla likvidace naplavenin z rozvodněného Harcovského potoku, vynášení nábytku, knih a jiného školního zařízení do vyšších, bezpečnějších pater základní školy Na Výběžku.Vyrobila ANTEMA - internetové stránky

Komunitní práce Liberec - ilustrační foto
Komunitní práce Liberec - ilustrační foto